Selma Asotić živi u Sarajevu, gdje pokušava pisati poeziju. Kad ne piše pjesme, radi kao prevoditeljica i predavačica engleskog kao stranog jezika u Udruženju za jezik i kulturu Lingvisti. Njene pjesme, eseji i prijevodi objavljivani su u lokalnim i međunarodnim književnim časopisima. Jedna je od osnivačica i urednica časopisa za feminističku teoriju i umjetnost BONA. Trenutno radi na zbirci pjesama.

Selma Asotić lives in Sarajevo, where she’s trying to write poetry. In between writing poems she works as a freelance translator and an EFL teacher. Her poems, essays and translations have appeared in local and international literary journals. She is the co-founder and co-editor of the magazine for feminist theory and art BONA. She is currently working on her first full-length poetry collection.

Naida Avdović je rođena 1987. godine u Sarajevu. Magistrirala je engleski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Aktivan je član Sarajevo Writers' Workshop-a u sklopu kojeg je čitala svoje radove iz poezije i proze u SARTR-u. Njena poezija je objavljena u H.OW. žurnalu (online izdanje) dok je proza objavljena u zbirci Međunarodnog spisateljskog programa pri Univerzitetu u Iowi. Njena kratka priča '' Hazim'' je objavljena u online žurnalu NEMA. Njen rad ''Postmodernizam i eshatologija u djelu ''Cat's Cradle'' Kurt Vonnegut-a'' je objavljen u zborniku radova Prve internacionalne konferencije Alfa Univerziteta u Beogradu. Naida trenutno radi kao profesorica engleskog jezika u Montessori školi u Sarajevu. Piše prozu i poeziju na engleskom i bosanskom jeziku.

Naida Avdović was born in Sarajevo in 1987. She received her MA in English Language and Literature from the Faculty of Philosophy at the University of Sarajevo. She is a member of the Sarajevo Writers’ Workshop and has read her poetry and prose at the Sarajevo War Theatre (SARTR) together with her colleagues. Her work has appeared in H.O.W Journal (online) and in the first Narrative Witness publication (Caracas-Sarajevo) produced by the University of Iowa's International Writing Program. Her short story “Hazim” was serialized in the online journal NEMA. Her paper "Postmodernism and Eschatology: Apocalyptic Vision in Kurt Vonnegut’s Cat’s Cradle" was published as part of a conference collection through Belgrade’s Alfa University. Currently, Naida works as an English language teacher at a Montessori school in Sarajevo. She writes prose and poetry in both English and Bosnian.
 

Marina Alagić Bowder, Sarajevo. Rođena 1971. godine u Velikoj Britaniji, Marina je studirala Englesku književnost na Trinity College Cambridge (MA Cantab.). Stigla je u Bosnu i Hercegovinu tokom rata 1995. te od tada živi i radi u Sarajevu. Prvih petnaestak godina Marina je radila za međunarodne organizacije (IOM, OHR, OSCE), da bi kasnije prešla na Filozofski fakultet u Sarajevu, odsjek za Anglistiku. Prevela je tri knjige lokalnih autora na engleski jezik (Bosansko pitanje i Srbi u BiH, 1999. / Through Bosnian Eyes: The Political Memoirs of a Bosnian Serb, 2002; Dobra Bosna, 1997. / Bosnia the Good: Tolerance and Tradition, 2000; Kriva Politika 1998. / The Denial of Bosnia, 2000), kao i brojne eseje. Također piše i kao novinar te su njezini članci objavljeni u novinama The Observer i The Guardian, a članci o lokalnim pitanjama obrazovanja u časopisu Education and Internally Displaced Persons (Obrazovanje i raseljena lica, Continuum, May 2012). Piše fikciju (priče za mlade) za svoju djecu te je član Sarajevo Writers' Workshop-a. Nada se da će jednog dana završiti doktorat sa tezom “Altruizam u srednovjekovnim francuskim romansama”.

Born in Great Britain in 1971, Marina Alagić Bowder has an MA Cantab in English literature from Trinity College, Cambridge. She came to work in Bosnia and Herzegovina during the '90s conflict, and has lived in Sarajevo ever since. For the first fifteen years she worked for the international community (IOM, OHR and OSCE), and subsequently lectured in the English Department at the University of Sarajevo. She has translated three books by local authors from Bosnian into English (Through Bosnian Eyes: The Political Memoirs of a Bosnian Serb, Sarajevo 2002; Bosnia the Good: Tolerance and Tradition, Budapest, 2000; The Denial of Bosnia, Pennsylvania, 2000), as well as numerous essays. She writes young-adult fiction for her children, is a member of the Sarajevo Writers' Workshop, and hopes one day to write a PhD dissertation on altruism in Medieval French romances. 
 

Neđla Ćemanović (Porča) je rođena u Sarajevu 1990. godine. Magistrirala je na odsjeku za Engleski jezik i književnost na Internacionalnom univerzitetu u Sarajevu. Njena magistarska teza je istraživala vezu između djela Jamesa Joycea i Samuela Becketta. Trenutno radi kao profesorica Engleskog jezika na Bahcesehir Univerzitetu u Istanbulu. Neđla je dobila međunarodni certifikat za predavanje engleskog jezika, ICELT (In-Service Certificate of English Language Teaching), od strane Cambridge Univerziteta, a trenutno pohađa DELTA-u (Diploma in Teaching English to Speakers of Other Languages). Položila je Kurs za predavača/organizatora radionica pri Internacionalnom Institutu za Edukaciju/Trening, oficijelnom Cambridge edukacijskom centru u Istanbulu gdje je i uspješno održala jednu radionicu kreativnog pisanja.  Planira upisati doktorski studij u bliskoj budućnosti. Njeni akademski radovi su bili objavljeni u nekoliko žurnala i prisustvovala je konferencijama na temama primijenjene lingvistike i nastavne metodologije. Njeni književni radovi su objavljeni u njujorškom H.O.W.žurnalu te u okviru projekta IWP pri Univerzitetu Iowa iz SAD, kroz aktivan angažman u Sarajevo Writers’ Workshop.

Neđla Ćemanović (née Porča) was born in Sarajevo in 1990. She holds an MA degree in English Language and Literature from the International University of Sarajevo. Her MA thesis explored the connection between the works of James Joyce and Samuel Beckett. She currently works as an English instructor at Bahcesehir University in Istanbul, Turkey. Neđla has been awarded the ICELT (In-Service Certificate of English Language Teaching) by the University of Cambridge and she is currently doing her DELTA training. She has completed a Workshop Presenters course at the International Training Institute, the official Cambridge-authorized center in Istanbul, whereby she successfully held a creative writing workshop. She plans to pursue doctoral studies in the near future. Her academic work has appeared in several journals, and she has attended conferences in the field of applied linguistics and teaching methodology. Her creative work has been published in the New-York based H.O.W. Journal (online) and as part of a collaborative project through IWP, University of Iowa, USA, via her participation in the Sarajevo Writers’ Workshop.
 

Nermana Česko -- author photo -- borders --112817.jpg

Nermana Česko studentica je dodiplomskog studija na Odsjeku za engleski jezik i književnost Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Pjesme su joj izišle u H.O.W. žurnalu, a čitala ih je u Sarajevskom ratnom teatru. Sudjelovala je u prvoj književnoj razmjeni pod nazivom Narrative Witness, u organizaciji Međunarodnog spisateljskog programa (International Writing Program) pri Sveučilištu u Iowi (University of Iowa), SAD.  Nermana je članica radionice Sarajevo Writers' Workshop od 2012 godine.

Nermana Česko is currently working on her BA in English Language and Literature at the Faculty of Philosophy, University of Sarajevo. Her poems have appeared in H.O.W. Journal (online). She has also performed her work at the Sarajevo War Theatre (SARTR).  She participated in the first Narrative Witness exchange produced by the University of Iowa’s International Writing Program (US)Nermana has been a member of the Sarajevo Writers' Workshop since 2012.  
 

Dijala photo.jpg

Dijala Hasanbegović je pjesnikinja, kritičarka i novinarka. Studirala je komparativnu književnost i bosanski jezik na Univerzitetu u Sarajevu, i radila kao kritičarka, novinarka i urednica u nekoliko magazina i internet portala. Njeni eseji, poezija i kritički radovi izlazili su u raznim književnim žurnalima u Bosni, Hrvatskoj, Srbiji, Švedskoj, Norveškoj, Poljskoj i SAD-u. Hasanbegovićeva živi u Sarajevu, piše kolumne za jedan anti-diskriminacijski portal, i članica je Sarajevo Writers' Workshopa, kolektiva nezavisnih pjesnikinja i spisateljica. Njena prva zbirka, pod naslovom Neće biti djece za rat, izišla je u Aprilu 2017, i ostvarila veliki komercijalni uspjeh.

Dijala Hasanbegović is a poet, critic, and journalist. She read comparative literature and Bosnian at the University of Sarajevo, and she has worked as a reviewer, journalist, and editor at several magazines and web portals. Her essays, poetry, and criticism pieces have appeared in various literary magazines in Bosnia, Croatia, Serbia, Sweden, Norway, Poland, and the US. Hasanbegović lives in Sarajevo, writes columns for an anti-discrimination web portal, and is a member of the Sarajevo Writers’ Workshop, a collective of independent writers and poets. Her first collection of poems, titled Neće biti djece za rat (Kids for War), came out in April 2017 and has met with great commercial success.

IMG_20160811_230806.jpg

Kulović Selma je magistrirala Engleski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Članica je Sarajevske radionice pisaca (SWW) od 2012. s kojom je sudjelovala u javnim čitanjima. Piše fikciju i publicistiku na bosanskom i engleskom jeziku. Objavila je akademski rad u Ljubljani, a njena djela su objavljena online u H.O.W. Journal-u, EuropeNow Journal-u te drugim publikacijama u regiji. Napisala je, snimila i objavila online radionicu pisanja fikcije na engleskom. Sudjelovala je u više internacionalnih književnih kolaboracija: projekat „Neznane sjete“ magazina NEMA, “Narrative Witness: A Caracas-Sarajevo Collaboration“ pod pokroviteljstvom Internacionalnog programa za pisanje Univerziteta u Ajovi, te „The Borders Project“ – kolaboracija sa Narrative Collective-om iz Atlante. Selma će biti pisac u rezidenciji u Q21/MuseumsQuartier u Beču dva mjeseca na proljeće 2018. Trenutno piše svoj roman kvartet na engleskom, te radi kao koautor na zbirci kratkih priča na bosanskom jeziku.

Kulović Selma holds an MA in English Language and Literature from the University of Sarajevo. She has been a member since 2012 of the Sarajevo Writers’ Workshop (SWW), a collective with which she has participated in public readings. She writes fiction and nonfiction in Bosnian and English. She has had an academic paper published in Ljubljana, Slovenia, and her work has appeared online in H.O.W. Journal, EuropeNow Journal, and in other publications in her region. She has scripted, recorded, and published an online fiction writing workshop in English. Selma has participated in several international literary collaborations – journal NEMA’s “Obscure Sorrows” project,  “Narrative Witness: A Caracas-Sarajevo Collaboration,” under the auspices of University of Iowa’s International Writing Program, and “The Borders Project,” an exchange with Atlanta’s Narrative Collective. She will be a writer-in-residence in fiction at Q21 / MuseumsQuartier in Vienna for two months in the spring of 2018. In addition to writing her novel quartet in English, she is co-authoring a short story collection in Bosnian..
 

Stacy Mattingly--photo.jpg

Stacy Mattingly pokrenula je 2012. godine Sarajevsku spisateljsku radionicu (Sarajevo Writers' Workshop). Skupa s Ashley Smith, napisala je UNLIKELY ANGEL, bestseller po izboru New York Timesa, priču o talačkoj krizi u Atlanti po kojoj je prošle jeseni snimljen igrani film CAPTIVE. Magistrirala je kreativno pisanje na Sveučilištu u Bostonu, a tokom studija je primala stipendije Marcia Trimble i Leslie Epstein, te dobila nagradu Florence Engel Randall za postdiplomce koji pišu fikciju. Podučavala je kreativno pisanje na Sveučilištu u Bostonu i u centru za kreativno pisanje Grub Street te je sudjelovala u vođenju prve međunarodne razmjene pod nazivom Narrative Witness (Caracas-Sarajevo) u organizaciji Međunarodnog programa za spisateljice i spisatelje (International Writing Program) pri Sveučilištu u Iowi. Njeni radovi izlazili su u magazinu Oxford American, na blogu žurnala Asymptote, u dnevnim novinama Atlanta Journal-Constitution, i dr. Rezidentna je spisateljica u kulturnom centru Goat Farm u Atlanti, a nedavno je završila svoj prvi roman čija se radnja dešava na području današnjeg Balkana.

Stacy Mattingly launched the Sarajevo Writers’ Workshop in 2012. She is coauthor with Ashley Smith of the New York Times bestseller UNLIKELY ANGEL, an Atlanta hostage story adapted and released as a feature film, CAPTIVE. She holds an MFA in fiction from Boston University, where she was a Marcia Trimble Fellow, a Leslie Epstein Global Fellow, and recipient of the Florence Engel Randall Graduate Fiction Award. She has taught creative writing at Boston University and Grub Street and helped lead the first Narrative Witness exchange (Caracas-Sarajevo) for the University of Iowa’s International Writing Program. Stacy’s work has appeared in Oxford American, EuropeNowAsymptote Journal (blog), the Atlanta Journal-Constitution, and elsewhere. She is writer-at-large at the Goat Farm Arts Center in Atlanta, Georgia, and has recently completed a first novel, set in the current-day Balkans.
 

mirza_puric photo.jpg

Mirza Purić je književni prevoditelj i muzičar. Bio je dopisni urednik pri žurnalu Asymptote, a sada je urednik pri magazinu EuropeNow. Prevodi sa i na engleski, njemački i B/H/S. Prijevode je objavljivao u Asymptote, H.O.W. Journal (online), EuropeNow, PEN America, i na raznim drugim mjestima.

Mirza Purić is a literary translator and musician. He was an editor-at-large with Asymptote and is currently a contributing editor at EuropeNow. He translates from and into English, German, and Bosnian/Croatian/Serbian. His translations have appeared in AsymptoteH.O.W.  Journal (online), EuropeNowPEN America, and in other places.
 

Máire C. Ryan diplomirala je s najvišom ocjenom studij religijskih znanosti Univerziteta u Edinburgu 2012. godine., specijalizirajući se za komparativnu povijest i ekstatične prakse. Nakon diplome živjela je u Bosni i Hercegovini gdje je radila za ‘Cinema for Peace’, predavala engleski jezik i volontirala u humanitarnim udrugama kao organizator događanja. Zatim je odjurila do Londona gdje je nastavila povremeno piskarati i gdje je radila u sektorima orgnizacije događanja, internet prodaje i marketinga. Trenutno živi u Berlinu te radi kao samostalna doprinositeljica sadržaja za institucije, ali i kao asistentica u post-produkciji. Surađuje i s online književnim magazinom NEMA čija je dopisna urednica rubrike na engleskom jeziku. Trenutno gradi zbirku kratkih priča usmjerenih ka razrješenju nekoliko gorućih pitanja povezanih s njezinom pomalo mutnom prošlošću.

Máire C. Ryan is a first class graduate of Religious Studies at the University of Edinburgh (2012), specialising in comparative history and ecstatic practices. Upon graduating, she moved to Bosnia and Herzegovina, where she worked for Cinema for Peace, taught English, and volunteered for charitable institutions as an events coordinator. She then hot-footed it to London, continued to occasionally write things, and worked within the events and online sales and marketing sectors. She now resides in Berlin, freelancing as a content contributor for institutions, and also as a post-production assistant. She contributes to the online magazine NEMA as Editor-at-Large for the English Chapter and is currently building a collection of short stories geared to solve several burning questions related to her somewhat murky past.
 

Matea Šimić rođena je 1985. godine u Oroslavju, Hrvatska. Diplomirala je engleski jezik i komparativnu književnost na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Piše poeziju i prozu na hrvatskom i engleskom. Članica je Sarajevo Writers’ Workshop-a od 2012. godine. Dvije pjesme su joj objavljene u H.O.W magazinu, a po jedna kratka priča sklopu projekta Narrative Witness Sveučilišta u Iowi te u magazinu EuropeNow. Osnivačica je i urednica dvojezičnog magazina za književnost i umjetnost NEMA. Živi i radi u Barceloni.

Matea Šimić was born in Oroslavje, Croatia in 1985. She received an MA in English Language and Literature / Comparative Literature from the Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Zagreb. She writes both prose and poetry in Croatian and English. She has been a part of the Sarajevo Writers’ Workshop since 2012. Her poems have been published in H.O.W Journal (online), and she contributed a short story to the University of Iowa’s International Writing Program Narrative Witness collaboration (Caracas-Sarajevo). Another short story has been published in EuropeNow Journal as a part of The Borders Project. She is the founder and editor of NEMA, a bilingual journal for literature and arts. She lives and works in Barcelona, Spain.

Daniela Valenta se pridružila Sarajevo Writers’ Workshop početkom 2013. Do sada je objavila dvije kratke priče pisane na engleskom jeziku: u časopisu EuropeNow u sklopu projekta Borders, književne razmjene izmedju pisaca i pjesnika iz Sarajeva i Atlante, kao i u sklopu projekta književne razmjene Narrative Witness, u organizaciji Međunarodnog spisateljskog programa (IWP) pri Univerzitetu u Iowi. Diplomirala je engleski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu u Sarajevu a magistrirala je žurnalistiku na Univerzitetu u Ohiu, gdje je studirala kao dobitnik Ron Brown Fellowship, stipendije američkog Stejt departmenta. Kratko je radila kao novinar da bi se od 2003. godine potpuno posvetila konferencijskom prevođenju.

Daniela Valenta has been a member of the Sarajevo Writers’ Workshop since early 2013. Her fiction has been published as part of both Narrative Witness (Caracas-Sarajevo), an exchange produced by the University of Iowa's International Writing Program, and The Borders Project (Sarajevo-Atlanta), a collaboration published by EuropeNow Journal. She holds a BA in English from the University of Sarajevo and an MS in Communications from Ohio University, where she studied as a recipient of the Ron Brown Fellowship, awarded by the U.S. Department of State. She worked briefly as a journalist, and, since 2003, she has made a career in conference interpreting. 
 

Zerina Zahirović završila je studij anglistike i studentica je završnih godina komparativne književnosti i ljudskih prava. Kreativne je uratke objavljivala u H.O.W., Asymptote, Strane, te drugim magazinima. Sudjelovala je u skoro svim SWW projektima.

Zerina Zahirović holds a degree in English and currently studies Comparative Literature and Human Rights. Her creative work has been published in H.O.W. (online), Asymptote, Strane, and other journals. She has participated in almost all SWW projects.