Photo by Aida Redzepagic

Photo by Aida Redzepagic

Bona LOGO.jpg

BONA je prvi i trenutno jedini časopis za feminističku teoriju i umjetnost u Bosni i Hercegovini. Cilj je izgraditi neosporno feminističku platformu i ženski intelektualni prostor lišen paternalističkog nipodaštavanja koje žene često trpe na dominantnoj kulturnoj i književnoj sceni. BONA također želi postati platforma za socijalistički feminizam, mjesto gdje je propitivanje ugnjetavanja žena neminovno povezano sa propitivanjem i borbom protiv klasne potlačenosti. Urednice BONE teže povezati teoriju i praksu i potaknuti novu generaciju feministikinja da se odmaknu od dominantnog, liberalnog pristupa feminizmu i počnu razmišljati o kolektivnoj nepravdi i kolektivnoj borbi.
--Urednice: Selma Asotić (SWW) i Marina Veličković
~
BONA is the first, and currently the only, magazine for feminist theory and art in Bosnia and Herzegovina. The goal was to carve out an unabashedly feminist platform and a women’s intellectual space, free from paternalistic condescension women are often exposed to in the mainstream cultural and literary scene. BONA also wishes to become a platform for socialist feminism, a place where questioning and resisting the subjugation of women is inevitably connected to questioning and resisting class subjugation. Its editors are hopeful that BONA will manage to connect theory and practice and inspire a new generation of feminists to abandon the mainstream, liberal approach to feminism and move toward a consideration of collective injustice and collective struggle.
--Editors: Selma Asotić (SWW) and Marina Veličković

Find BONA on Facebook.